Bezpečnostná služba


Bezpečnostná služba zabezpečuje ochranu Vás a Vášho majetku. Zabezpečenie objektu vykonávajú odborne vyškolení pracovníci, ktorí v pravidelných intervaloch vykonávajú obchôdzky.

Spôsob ochrany Vášho majetku závisí na tom akú úroveň vecných bezpečnostných prostriedkov si zvolíte:

  • ochrana neozbrojenými pracovníkmi
  • ochrana pracovníkmi so psami
  • ochrana ozbrojenými pracovníkmi

Naša spoločnosť taktiež zabezpečuje technické bezpečnostné vybavenie:

  • kamerový systém
  • pohybové senzory


Pozrite si náš cenník upratovania