Údržba exteriérov


Údržba exteriéru zahŕňa starostlivosť o spevnené a zelené plochy v kvalite, ktorú zákazník požaduje. Starostlivosť o spevnené plochy, rozdeľujeme na letnú a zimnú údržbu.

Letná údržba
 • zametanie spevnených plôch
 • umývanie spevnených plôch
 • vyprázdňovanie odpadkových košov
 • odstraňovanie žuvačiek
Zimná údržba
 • odstraňovanie snehu zo spevnených plôch
 • odbíjanie ľadu
 • zametanie spevnených plôch
 • posyp posypovým materiálom
Starostlivosť o zelené plochy zahŕňa
 • zakladanie nového trávnika
 • výsadba okrasných rastlín a drevín
 • hnojenie trávnika
 • zavlažovanie trávnikov
 • kosenie trávnika
 • vyhrabanie pokosenej trávy spojené s odvozom
 • chemické odburiňovanie trávnika
 • orezávanie a strihanie krovín a drevín
 • zazimovanie rastlín

Pozrite si náš cenník upratovania